Royal1688 ส.บอลเชิญหัวหน้าผู้ตัดสินเอเอฟซีประชุมพัฒนาเปาไทย

Royal1688

ส.บอล เดินหน้ายกระดับเปาไทยต่อเนื่องล่าสุดเชิญหัวหน้าผู้ตัดสินจากเอเอฟซีมาร่วมประชุมและวางกรอบพัฒนาเชิ้ตดำในประเทศ

Royal1688 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามศภชลาศัย อับดุลรอซัค อะนุอาร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผู้ตัดสินของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานคณะกรรมการฯ , พลตำรวจตรี ประยนต์ ลาเสือ รองประธานฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย บัวบูชา กรรมการและเลานุการฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ คณะกรรมการฯ , นายโสภณ มหาบุญ คณะกรรมการฯ รวมทั้งพลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ และนายพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายต่างประเทศ

สำหรับวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือการแนะนำโครงสร้างและกระบวนการทำงานโดยรวมของสถาบันผู้ตัดสิน สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) พร้อมกันนั้นยังได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเรื่องของการวางพื้นฐานโครงสร้างองค์กรและการวางกระบวนการทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งยังได้ให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการ “Expert Pools” ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำเอาผู้ชำนาญการด้านต่างๆ รวมถึงด้านผู้ตัดสิน เพื่อพัฒนาสถาบันผู้ตัดสินไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้เมื่อเวลา 13.00 น. อับดุลรอซัค อะนุอาร ยังได้เข้าพบกับพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ณ ที่ทำการชั่วคราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารชาญอิสระ 1 ถนนพระราม 4 เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการสร้างและพัฒนาผู้ตัดสินไทยสายเลือดใหม่ตามนโยบายที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้ความสำคัญอีกด้วย